Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting NOWSCHOOL ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De NOWEVENTS wordt georganiseerd en geproduceerd door onbetaalde vrijwilligers. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Overige kosten welke t.b.v. de vereniging worden gemaakt mogen gedeclareerd worden.

Links

Beleidsplan 2021/2023

Bestuurssamenstelling